27-04-2018 10:49

Geslaagd Konings Concours

Wat hadden we weer een geslaagd Concours!

Het weer hadden we weer ontzettend mee!

Hierbij willen wij de jury, de vrijwilliggers, de sponsor van de prijzen, Homme et les Pieds, en de sponsor van de geluidsinstallatie,

Klinge Tweewielers heel hartelijk bedanken.

De uitslagen staan onder het 'kopje' wedstrijden.